Skip links

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ ญาณรังสี (หลวงปู่โพธิ์)

ประวัติ #พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ ญาณรังสี (#หลวงปู่โพธิ์) พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ องค์ที่ ๒ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๙

หลวงปู่โพธิ์ มีนามเดิมชื่อ โพธิ์ นามสกุล ชำนาญศรี เกิดเมื่อวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๐ วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๗ ปีระกา ณ บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

บิดาชื่อนายฉาย มารดาชื่อนางทองสุข

ตั้งแต่วัยเยาว์ หลวงปู่โพธิ์ เป็นผู้ที่มีเมตตาสูง พ่อแม่ให้ไปไล่นกกาที่มาจิกกินเมล็ดข้าวในท้องนา แต่หลวงปู่โพธิ์ไม่ไล่และยังให้นกกาได้จิกกินจนอิ่ม พ่อแม่จึงส่งให้ท่านได้เข้าบรรพชาในกาลต่อมา

หลวงปู่โพธิ์ บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๕ ปีฉลู ณ วัดประตูสาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระครูวิบูลย์เมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประตูสาร เป็นพระอุปัชฌาย์ (เป็นปีที่กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแตก)

ราว พ.ศ.๒๔๕๗ ภายหลังการเปิดกรุแล้ว มีพระภิกษุชราภาพชาวอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาจำพรรษาที่วัดประตูสาร ชาวบ้านเรียกว่าหลวงตาหยุด (ถือเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ องค์ที่ ๑ แห่งยุครัตนโกสินทร์) หลวงตาหยุดได้ ชักชวนหลวงปู่โพธิ์ มาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆ เป็นเพิงพักในเขตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและเริ่มทำการบูรณะถากถางพัฒนาวัดจนพระสามารถเข้ามาจำพรรษาได้ ณ ช่วงเวลานั้น หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยได้มาจำพรรษาช่วยบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในระยะหนึ่ง

หลวงปู่โพธิ์ อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำเดือน ๔ ปีมะเส็ง ณ วัดไชยนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระครูโพธาภิรัติ (หลวงพ่อสอน) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นต่อมาปี พ.ศ.๒๔๖๘ หลวงตาหยุด มรณภาพ หลวงปู่โพธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จนกระทั่งได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๒ ตราตั้งเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระโพ ญาณรังสี) อายุ ๔๒ ปี ๒๑ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ตราตั้งเป็น พระครูศรีรัตนภิรักษ์ ญาณรังสี อายุ ๗๑ ปี ๕๐ พรรษา (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพลถนอม กิตติขจร)

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีรัตนภิรักษ์ ญาณรังสี อายุ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท พระครูศรีรัตนภิรักษ์ (โพธิ์) อายุ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก พระครูศรีรัตนภิรักษ์ (โพธิ์) อายุ ๘๕ ปี ๖๔ พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท พระครูศรีรัตนภิรักษ์ (โพธิ์) อายุ ๙๖ ปี ๗๕ พรรษา

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ ญาณรังสี (หลวงปู่โพธิ์) ละสังขาร สิริอายุ ๙๙ ปี ๗๘ พรรษา

พระเครื่อง หลวงปู่โพธิ์

 • พระอู่ทองออกศึก (จงอางศึก)
 • พระกำแพงศอก (กำแพง ๕๐๐) อู่ทองออกศึก
 • เหรียญเก้าสมเด็จสุพรรณ
 • พระผงสุพรรณปลุกเสอินเดีย
 • เหรียญหลวงพ่อโพธิ์
 • เหรียญพระลีลา หลังพระปรางค์
 • พระสมเด็จ หลวงพ่อโพธิ์ รุ่นแรก (หลังพระปรางค์)
 • พระมเหศวร หลวงพ่อโพธิ์
 • เหรียญ ๘ รอบ หลวงพ่อโพธิ์
 • พระสมเด็จ ปรกโพธิ์
 • ลูกอมรูปถ่าย หลวงพ่อโพธิ์
 • แหวนหลวงพ่อโพธิ์
 • ล็อกเก็ตหลวงพ่อโพธิ์
 • เหรียญ ๙๙ ปี หลวงพ่อโพธิ์

รำลึก #เกจิสุพรรณ

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search