Skip links

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

พระผงสุพรรณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระเครื่องเลื่องชื่อ ถูกบรรจุอยู่ในชุดเบญจภาคีเนื้อดิน ตำนานกล่าวถึงการสร้างพระจากผงว่านเกสรดอกไม้อันศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณ เมตตามหานิยมแคล้วคลาดภัยภิบัติ คงกระพัน โชคลาภ และความมีอำนาจวาสนา          

ตำนาน “การสร้างพระผงสุพรรณ” จากในหนังสือ พระผงสุพรรณ

ของอาจารย์มนัส โอภากุล ตีพิมพ์ พ.ศ 2530  ตำนานกล่าวว่า

ศุภมัสดุ 1265 สิทธิการิยะ แสดงบอกไว้ให้รู้ มีฤาษีทั้ง 4 ตน

พระฤาษีพิลาไลยเป็นประธาน เราจะทำด้วยฤทธิ์ ทำเครื่องประดิษฐาน มีสุวรรณเป็นต้น

คือบรมกษัตริย์ พระยาศรีธรรมโศกราช เป็นผู้มีศรัทธา พระฤาษีทั้ง 4 ตน

จึงพร้อมกันนำเอาแต่ว่านทั้งหลาย พระฤาษีจึงอัญเชิญเทพดา มาช่วยกันทำพิธี

ทำเป็นพระพิมพ์ ไว้สถาน 1 แดง สถาน 1 ดำ 

ให้อาว่านทำเป็นผงเป็นก้อน พิมพ์ด้วยลายมือของ พระมหาเถระปิยะทัศสะสีสีสารีบุตร

คือเป็นใหญ่ เป็นประธานในที่นั้น ได้เอาแร่ต่างๆซัดยาสำเร็จ แล้วให้นามว่า แร่สังฆวานร

ได้หล่อเป็นพิมพ์ต่างๆ มีอานุภาพต่างกัน เสกด้วยมนต์คาถาทั้งปวง

ครบ 3 เดือนแล้ว ท่านเอาไปประดิษฐานไว้ใน พระสถูปใหญ่แห่งหนึ่งที่เมืองพรรณทูม

ถ้าผู้ใดไปพบเห็น ให้รีบเอาไปไว้สักการะบูชา เป็นของวิเศษ แม้จะมีอันตรายประการใดก็ดี

ให้อาราธนาพระผูกไว้ที่คอ อาจคุ้มเกรงพยันตรายได้ทั้งปวง ถ้าผู้ใดจะออกรณรงค์สงคราม ประสิทธิ์ด้วยศาสตราวุธทั้งปวง เอาพระลงสรงน้ำมันหอม แล้วนั่งบริกรรม พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

พาหุง 13 จบ ใส่ขันสัมฤทธิ์ ตั้งอธิษฐาน เอาตามความปรารถนาเถิด

ให้ทาทั้งหน้า แลผม คอ หน้าอก

ถ้าจะใช้ในทางเมตตา ให้มีสง่าเจรจา ให้คนทั้งหลายเชื่อฟังยำเกรง

ให้เอาพระไว้ในน้ำมันหอม เสกด้วยคาถา เนาว์หรคุณ  13 จบ พาหุง 13 จบ พระพุทธคุณ 13 จบ 

ให้เอาดอกไม้ธูปเทียนบูชาทำพิธีในวันเสาร์ น้ำมันหอมเก็บไว้ใช้ได้เสมอไป

ทาริมฝีปาก หน้าผาก แลผม 

ถ้าผู้ใดพบพระตามที่กล่าวมานี้ พระว่านก็ดี พระเกษรก็ดี พระทำด้วยแร่สังฆวานรก็ดี

อย่าประมาทเลย อานุภาพทั้ง  3 อย่างนี้ ดุจกำแพงแก้วกันอันตรายได้ทั้งปวง

แล้วให้ว่าคาถา ทะเยสันตา จนจบ

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนจบ

พาหุงไป จนจบ แล้วให้ว่าดังนี้อีก 

คะเตสิกเก กะระณังมะกา ไชยมังคะรัง นะมะพะทะ

แล้วให้ว่า

กิริมิถิ กุรุมุธุ  เกเรเมเถ กะละมะทะ

ประสิทธิ์แลฯ

คาถานี้ ให้ว่าทุกวันทุกคืน ได้ประเสริฐเพียงจบเดียวก็ดี 

ถ้าว่าได้ 13 จบ ตามตำราจะประเสริฐใหญ่ยิ่ง

ให้ระลึกถึงท่าน มหาเถระปิยะทัศสะศรี ศรีสารีบุตร กลับทั้งฤาษีพิลาไลย์

ช่วยป้องกันภยันตรายได้ทั้งปวงฯ