Skip links

แต่งชุดไทย ไหว้พระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมจัดกิจกรรมเสวนาเชิงประวัติศาสตร์ “จากอดีต สู่ปัจจุบัน ร่วมสืบสาน อนาคตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” ในงาน “แต่งชุดไทย ไหว้พระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ” ณ บริเวณพระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี”

พิธีถวายฉัตรมหามงคลพระประธานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พิธีถวายฉัตรมหามงคลพระประธานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
วันเสาร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ร่วมทำพิธีถวายฉัตรมหามงคล ขออนุโมทนาบุญทุกท่านในวาระดิถีนี้

This website uses cookies to improve your web experience.