Skip links

พิธีถวายฉัตรมหามงคลพระประธานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พิธีถวายฉัตรมหามงคลพระประธานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
วันเสาร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ร่วมทำพิธีถวายฉัตรมหามงคล ขออนุโมทนาบุญทุกท่านในวาระดิถีนี้

This website uses cookies to improve your web experience.